Gail Sauter

Nostalgia

Original Oil On Canvas, 8" x 8"

Back to Top