Patti Cliffton

Feeding Time

Original Oil On Panel, 6" x 8"

Back to Top